Opskrifter Fødselsdag

(65 opskrifter)

A

Abemad

Medium

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

B

Samlet tid: 75 min

Arbejdstid: 45 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 55 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 90 min

C

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 40 min

Samlet tid: 45 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

D

Donuts

Medium

Samlet tid: 150 min

Arbejdstid: 45 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 35 min

Samlet tid: 50 min

Arbejdstid: 50 min

E

Samlet tid: 75 min

Arbejdstid: 45 min

F

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 180 min

Arbejdstid: 50 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 40 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 105 min

G

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 18 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

H

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 52 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 25 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 24 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 37 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 0 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 60 min

I

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 80 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min